Google

Monday, February 15, 2010

เดอะสตาร์ 1-6
เดอะสตาร์ 1 ปี 2547
ผู้ชนะเลิศ สนธยา ชิตมณี
เดอะสตาร์ 2 ปี 2548
ผู้ชนะเลิศ อรรถพล ประกอบของ
เดอะสตาร์ 3 ปี 2549
ผู้ชนะเลิศ อาณัตพล ศิริชุมแสง
เดอะสตาร์ 4 ปี 2551
ผู้ชนะเลิศ วิชญาณี เปียกลิ่น[1] ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 16,927 คน ทั่วประเทศ [2] ในฤดูกาลนี้หนึ่งในผู้เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย น้ำ ศิราณี ทองนิยม ได้ถอนตัวจากทางรายการเนื่องจากมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งต่อมาได้เสียชีวิตลง[3]
เดอะสตาร์ 5 ปี 2552
ผู้ชนะเลิศ สิงหรัตน์ จันทร์ภักดี
เดอะสตาร์ 6 ปี 2553

No comments: